System termoizolacji bezspoinowej Pianą Poliuretanową

Technika natryskowego nanoszenia powłok z różnego rodzaju tworzyw znana jest już od wielu lat i stosowana z powodzeniem głównie tam, gdzie decydującą rolę odgrywają korzyści jakie posiada ona w porównaniu do innych metod wykonywania powłok.

Do jej największych zalet można na pewno zaliczyć:

 • wysoką wydajność wytwarzanych powłok
 • niską czasochłonność wykonywanych operacji
 • jednolitość i jednorodność otrzymywanych powłok

Wykorzystanie natrysku do nanoszenia pokryć z tworzyw poliuretanowych pozwala w bardzo dobry sposób połączyć korzyści związane z techniką nanoszenia jak i z zaletami tych tworzyw jako materiałów powłokowych. Otrzymane tą drogą powłoki z tworzyw poliuretanowych posiadają doskonałe właściwości użytkowe.

Izolacja pianką poliuretanową jest najbardziej efektywną z dostępnych izolacji. Główną zaletą jest możliwość bezpośredniego nanoszenia jej na szereg podłoży, np.: styropian, beton, gazobeton, cegła ceramiczna oraz silikatowa, drewno, eternit, blacha, papa.

Naniesiona w kilku warstwach stanowi idealną bezspoinową izolację termiczną ze względu na możliwość nanoszenia bezpośrednio na izolowane powierzchnie, nie wymaga stosowania izolacji parochronnej, a także eliminuje możliwość powstawania mostków cieplnych.

Doskonale nadaje się do modernizacji obiektów już istniejących, jak i izolowania nowobudowanych.

Poza doskonałymi parametrami izolacyjnymi odpowiednio wykonany natrysk piany gwarantuje jej gazoszczelność. Dzięki temu przy wykorzystaniu tej technologii można wykonywać izolacje w komorach chłodniczych, w których owoce mają być przechowywane w technologii kontrolowanej atmosfery.

Sztywna Pianka Poliuretanowa jest doskonałym materiałem izolacyjnym przewyższającym pod tym względem wiele innych tego typu materiałów dostępnych na rynku. Dzięki temu zakładany
efekt izolacyjny możliwy jest do osiągnięcia przy mniejszej grubości Pianki w stosunku do innych materiałów.

Natryskowe nanoszenie Pianki na powierzchnie przeznaczone do zaizolowania pozwala dodatkowo ominąć szereg ograniczeń i utrudnień jakie napotyka każdy ewentualny wykonawca przeprowadzający prace izolacyjne tradycyjnymi metodami i przy użyciu tradycyjnych materiałów izolacyjnych.

Właściwości sztywnej Pianki izolacyjnej, spośród których na szczególną uwagę zasługują:

 • bardzo małe przewodnictwo cieplne, kształtujące się na poziomie 0,020 – 0,025 W/mk
 • bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży
 • dobra stabilność w szerokim zakresie temperatur
 • duża trwałość i odporność na czynniki chemiczne
 • obojętność chemiczna i fizjologiczna

przekładają się bezpośrednio na własności użytkowe pokryć otrzymywanych przy wykorzystaniu takiej pianki.

Jeżeli uwzględni się przy tym przytoczone już w tekście korzyści wynikające z natryskowej metody jej nanoszenia, wówczas można wskazać na następujące zalety pokryć z Pianki Poliuretanowej:

 • duża prostota i wydajność ich otrzymywania
 • bardzo dobra izolacyjność cieplna dzięki
 • uzyskaniu jednolitej powierzchni bez połączeń i tym samym tzw. „mostków cieplnych”,
 • możliwość izolowania powierzchni o różnej fakturze i kształtach,
 • bardzo dobra przyczepność natryskiwanej pianki do podłoża ograniczająca do minimum prace związane z przygotowaniem podłoża i eliminująca konieczność stosowania dodatkowych elementów mocujących niezbędnych przy innych materiałach izolacyjnych,
 • bardzo duża trwałość, związana z dużą odpornością na działanie szeregu czynników agresywnych, obecnych w środowisku naturalnym.

Stosowane przez naszą firmę natryskowe systemy piany poliuretanowej posiadają niezbędne atesty i dopuszczenia.